Superintendência de Bancos e Seguros do Equador e da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social

Publicado por: Secretaria Geral da OISS
Quito, Equador, 06 de junho de 2012

superintendente_de_bancos_y_seguros.jpg

Na cidade de Quito, Equador, a Dra. Gina Magnolia Riaño Barón reuniu-se com o Superintendente de Bancos e Seguros do Equador, o Sr. Don Pedro Solines Chacón e o Intendente de Seguridade Social Nacional, Sr. Rosa María Herbozo Alvarado para concordar com uma consultoria de gestão e apoiar o plano de treinamento e treinamento para os funcionários da Superintendência.

Recentes


Informe de actividades 2020

4 de marzo de 2021, Madrid, España.


Informe de actividades 2019

4 de marzo de 2021, Madrid, España.


Situación del COVID-19 en América Latina (Hasta el 23 de febrero 2021)

1 de marzo de 2021, Madrid, España.


Presentado el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social a las embajadoras y los embajadores de Iberoamérica en España

2 de marzo de 2021, Madrid, España. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social hace balance de la situación de este pionero instrumento de cooperación ante los embajadores y embajadoras acreditados en España. Con la presencia de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, la Sra. […]


Programa de Vacunación COVID-19

26 de febrero de 2021, Madrid, España.


Ordenanza Nº 280/021. Implementar un Plan de Vacunación para inocular a la población en general contra el virus COVID-19

26 de febrero de 2021, Madrid, España.


‘Avance y estado de Vacunación COVID-19’ (Perú)

26 de febrero de 2021, Madrid, España.


‘Registro y Estado de Vacunación COVID-19’ (Paraguay)

26 de febrero de 2021, Madrid, España.